IVMS4200 ورژن 2

IVMS4200 ورژن 2

برای مشاهد تصویر زنده و ضبط شده و دانلود آنها با استفاده از رایانه و همچنین دسترسی به تنظیمات دستگاه های DVR و NVR از این نرم افزار استفاده می شود.

ویژگی های نرم افزار:

با استفاده از این نرم افزار می توان تصاویر چند دستگاه مختلف بدون توجه به تکنولوژی توربو اچ دی یا تحت شبکه بودن آنها به روی یک صفحه مشاهده و از آنها استفاده کرد. همچنین از این نرم افزار می توان برای شناسایی دستگاه های هایک ویژن آنلاین محلی، فعال نمودن آنها و تغییر پارامتر آنها استفاده کرد.

ورژن

V2.8.2.2

حجم

240MB

تاریخ

1397/12/10

فهرست